Mountain Lake - Wednesday Oct 19, 2011

Mountain Lake
 
Nicola Lake in Nicola, BC.